Logo Joanna Lewandowska - strony internetowe

Jak sprzedać e-book?

W tym poradniku pokażę Ci jak: zrobić stronę sprzedażową dla e-booka (landing page)  podłączyć płatności  sprawić, aby e-book wysyłany był automatycznie po płatności Zobacz jak

Przejdź
Joanna Lewandowska strona internetowa

Nazy­wam się Joanna Lewan­dow­ska i pomogę Ci zbu­do­wać wła­sną stronę inter­ne­tową! Chcę Ci poka­zać, że two­rze­nie strony www wcale nie musi być trudne. Na tym blogu znaj­dziesz instruk­cje krok po kroku oraz wszyst­kie nie­zbędne narzę­dzia!