Jeśli spodobał Ci się ten artykuł lub masz jakieś pytania, napisz komentarz.

Tuto­rial na dziś: Nowo­cze­sna strona scrol­lo­wana! Bar­dzo ele­gancka, a zara­zem pro­sta w przy­go­to­wa­niu. Jak zawsze zdję­cia i treść może­cie dopa­so­wać do wła­snych potrzeb. Strony prze­wi­jane stały się w ostat­nim cza­sie bar­dzo popu­larne, są świetną alter­na­tywą dla kla­sycz­nej witryny. Rozwią­za­nie szcze­gól­nie pole­cane dla nie­wiel­kich stron. Zobacz TU jak będzie wyglądała gotowa strona.

 

START

1. Kliknij na link: webwavecms.com i wybierz rejestracja. Uzupełnij swój email i hasło.

2. Jeśli utworzyłeś już konto, zaloguj się do panelu webmastera.

3. Teraz uruchom tutorial i stwórz swoją scrollowaną strone!

 

 

 

Do projektu użyłam:

- zdjęcia z darmowego stocka pixabay

- icony znalazłam TU

- czcionki z google web fonts

Jak zrobić stronę Scrollowaną?

13 czerwca 2015
szablon strony dla architekta

KLIKNIJ I SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Cześć, jestem Joanna,

pomogę Ci zbudować Twoją stronę i sklep. 

Kliknij, zarejestruj się w webwave

i odbierz 30% rabatu na hosting!

Od kilku lat two­rzę strony inter­ne­towe. Zało­ży­łam ten blog po to, aby poka­zać Ci, że Ty też możesz zro­bić wła­sną witrynę i wcale nie jest to takie trudne.

Nikt nie zna Two­jej firmy lepiej niż Ty prawda? Jeśli szu­kasz prostej instruk­cji, od razu zacznij tutaj. Możesz też przej­rzeć moje posty  i spraw­dzić co jesz­cze Cię inte­re­suje.

Korzystając z moich poradników zbudujesz niesamowitą stronę internetową

zupełnie od postaw, krok po kroku.

Jak stworzyć  stronę internetową?

ZACZNIJ TERAZ

Joanna

Lewandowska