Jeśli spodobał Ci się ten artykuł lub masz jakieś pytania, napisz komentarz.

Dawno, dawno temu, gdy pisa­łam swoje pierw­sze publi­ka­cje w inter­ne­cie zauwa­ży­łam jak wielką rolę odgrywa gra­fika. Strony, które mają piękne zdję­cia, loga, banery zawsze budzą zachwyt… Pra­wie wszy­scy jeste­śmy wzro­kow­cami dla­tego ide­alna gra­fika przy­kuwa uwagę jak magnes i zapada na długo w pamięci. I tu mam dla Was dobrą wia­do­mość, żeby stwo­rzyć piękna gra­fikę na stronę wcale nie trzeba być eks­per­tem pho­to­shopa, można sko­rzy­stać z dar­mo­wej strony canva, wystar­czy wejść, zalo­go­wać, i rozpocząć. Ten pro­gram jest

intu­icyjny i dar­mowy, daje ogromne moż­li­wo­ści. Dzięki Canva można stwo­rzyć zarówno baner na stronę, wizy­tówkę, sza­blon oferty i wiele, wiele innych. Ponadto Canva zapi­suje nasze projekty, więc można je wielokrotnie edytować. To co gotowi na pierwszy projekt?

 

1. Rejestrujemy i logujemy się na stronie www.canva.com

2. Wybieramy grafikę i testujemy! Zapraszam do zapoznania się z tutorialem. 

 

 

 

Jak zrobić baner na stronę lub bloga?

28 maja 2015
przydatne programy

KLIKNIJ I SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Cześć, jestem Joanna,

pomogę Ci zbudować Twoją stronę i sklep. 

Kliknij, zarejestruj się w webwave

i odbierz 30% rabatu na hosting!

Od kilku lat two­rzę strony inter­ne­towe. Zało­ży­łam ten blog po to, aby poka­zać Ci, że Ty też możesz zro­bić wła­sną witrynę i wcale nie jest to takie trudne.

Nikt nie zna Two­jej firmy lepiej niż Ty prawda? Jeśli szu­kasz prostej instruk­cji, od razu zacznij tutaj. Możesz też przej­rzeć moje posty  i spraw­dzić co jesz­cze Cię inte­re­suje.

Korzystając z moich poradników zbudujesz niesamowitą stronę internetową

zupełnie od postaw, krok po kroku.

Jak stworzyć  stronę internetową?

ZACZNIJ TERAZ

Joanna

Lewandowska