Próbowaliście kiedyś zrobić przyciski social media w kolorze pasującym do strony? Trochę z tym zabawy prawda? Przygotowanie przycisków, wgranie na stronę, linkowanie, ustawienie odpowiedniej wielkości i pozycji... Dziś pokażę Wam...
Dawno, dawno temu, gdy pisa­łam swoje pierw­sze publi­ka­cje w inter­ne­cie zauwa­ży­łam jak wielką rolę odgrywa gra­fika. Strony, które mają piękne zdję­cia, loga, banery zawsze budzą zachwyt… Pra­wie wszy­scy jeste­śmy wzro­kow­cami...
Temat na dziś to: czcionki i treść. Wiele razy prze­glą­da­jąc magicz­nie, piękne strony, roz­pły­wa­łam się nad typo­gra­fią… Dziś przed­sta­wiam kilka narzę­dzi, które uła­twią dobra­nie czcio­nek na stronę oraz edy­cję tre­ści....
Wiesz już jak tworzyć swoją własną stronę internetową, ale posiadanie witryny to nie wszystko, aby zaistnieć w sieci trzeba dać się odnaleźć. Jak skutecznie pozycjonować stronę? Zacznij od optymalizacji! Przedstawiam...
Oto 15 przydatnych narzędzi, które pomogą Ci stworzyć stronę internetową, bloga, albo grafikę do social media. Narzędzia przygotowane specjalnie z myślą o początkujących. Nie masz wiedzy lub możliwości, by skorzystać...
Grafika i zdjęcia to podstawa dobrej strony internetowej, dlatego dziś wrzucam Wam listę miejsc gdzie możecie znaleźć darmowe zdjęcia do wykorzystania w Waszych projektach. W artykule "to Ci się przyda"...
1. Opracuj Strategie. Wiem, co myślisz, jaką strategię? Otóż strategię marketingową, od tego zaczynają się wszystkie „duże” projekty. Zabaw się w specjalistę od reklamy i zastanów się kto ma być...
Dziś przedstawiam 2 sposoby na usuwanie tła z ze zdjęcia, bezpłatnie i bez konieczności instalowania jakichkolwiek programów.   1. EDIT PHOTOS FOR FREE Bardzo prosty i szybki lecz mało dokładny sposób...
  Chcesz dotrzeć do klienta w prosty, a zarazem ciekawy sposób?  Stwórz stronę internetową z filmem wideo w tle. Wykorzystaj moc storytellingu, pokaż niezwykłą historię twojej marki lub produktu. Ten sposób...
Dziś pokażę Wam jak w prosty sposób stworzyć ciekawą stronę internetową, bez kodowania, łatwo i przyjemnie. Będziemy korzystać z doskonałego narzędzia jakim jest webwavecms.com Tak, wiem co myślicie, kolejny kreator...
Tuto­rial na dziś: Nowo­cze­sna strona scrol­lo­wana! Bar­dzo ele­gancka, a zara­zem pro­sta w przy­go­to­wa­niu. Jak zawsze zdję­cia i treść może­cie dopa­so­wać do wła­snych potrzeb. Strony prze­wi­jane stały się w ostat­nim cza­sie...
Historia pewnej znajomości...   Webwave to nie­wąt­pli­wie naj­lep­szy edy­tor, jaki mia­łam oka­zję testo­wać (a było ich wie­le…) Stwo­rze­nie strony w tym kre­ato­rze to sama przy­jem­ność, korzy­stają z niego zarówno począt­ku­jący, jak...
Znaj­dzie­cie tu instruk­cje do pod­sta­wo­wych funk­cji kreatora stron webwave. Zna­jo­mość tych narzę­dzi uła­twi Wam stwo­rze­nie swo­jej wła­snej, nie­po­wta­rzal­nej strony inter­ne­to­wej. Będzie­cie mogli doda­wać i edy­to­wać ele­menty na stro­nie według wła­snych...
jak zrobić www
projektowanie stron www

Jak zrobić stronę internetową

krok po kroku...